РЕШЕНИЕ и резултати от проведени интервюта и класиране на кандидатите за заемане на длъжността „Социален работник към Областен екип по приемна грижа ,по проект „Приеми ме 2015”

610