ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОСЛУШВАНЕ ЗА ОБЩИНСКИ ХОР ”ГЕНА ДИМИРОВА” ГР. ПЛЕВЕН

2086

О Б Я В А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОСЛУШВАНЕ

 

ОБЩИНСКИ ХОР ”ГЕНА ДИМИРОВА” ГР. ПЛЕВЕН, ОБЯВЯВА ПРОСЛУШВАНЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА 1 /една/ ВАКАНТНА ЩАТНА БРОЙКА ЗА АРТИСТ-ХОРИСТ – ТЕНОР, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8.10.2013год. ОТ 15.00 ЧАСА В ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, НАХОДЯЩА СЕ НА бул.”Д. КОНСТАНТИНОВ” № 23, гр.ПЛЕВЕН

 

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОСЛУШВАНЕТО:

1.    РАЗПЯВАНЕ

2.    ПЕСЕН ИЛИ АРИЯ ПО ИЗБОР

3.    ПРОВЕРКА НА МУЗИКАЛНАТА КУЛТУРА И ГРАМОТНОСТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.    МОЛБА ЗА УЧАСТИЕ

2.    ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

3.    ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ (КОПИЕ)

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ, пл.”ВЪЗРАЖДАНЕ” №4, В СРОК ДО 16.30часа НА 07.10.2013Г.

 

Тел. за контакти: 0879 911 202

Тел. за информация: 822-413 – административен център