Прием за курсанти и студенти в НВУ”Васил Левски” гр.В.Търново за учебната 2016/2017 г.

1710

О Б Я В А
Офисът за водене военен отчет в Община Плевен информира, че
НВУ”Васил Левски” гр.В.Търново, обявява прием за курсанти и студенти
за учебната 2016/2017 г.
Подробна инфрмация ще намерите в приложените по долу файлове
или на www.nvu.bg


За допълнителна информация - тел. 064/824 147
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НАВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН