Прием на документи за моряци

1692

О Б Я В А

Във връзка с кампанията за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина,
във военни формирования в гр.Варна и гр.Бургас – Военноморски сили,
Офисът за водене на военен отчет в Община Плевен информира,
че приема документи за 70 матроски (войнишки) длъжности, изискващи
различни специалности.

Срока за подаване на документите е до 26.02.2016 г.

Документи на кандидатите се приемат в Офиса за водене на военен
отчет в Община Плевен - стая № 310, ет.3, пл.”Възраждане” №1
/сградата на Областната администрация/
За допълнителна информация - тел. 064/824 147 или 0879 911 230.
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН