Вакантни длъжности

Обява за длъжността Директор на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси”” при Община Плевен

2603

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител   О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С   за длъжността „Директор на Дирекция  „Приходи от местни…