Вакантни длъжности

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ За Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен

2134

1.Социален работник /за работа с родители и семейства с деца до 3 годишна възраст/  – 1 /една/ позиция – пълно работно време 2.Социален работник /за работа с родители и семейства с деца от 3 до 7 годишна възраст/ – 1 /една/…

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ За Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен

2075

1.Социален работник – 1 /една/ позиция – пълно работно време  2.Логопед  – 1 /една/ позиция – пълно работно време 3.Рехабилитатор/кинезитерапевт  – 1 /една/ позиция – пълно работно време 4.Психолог  –…

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА конкурс за длъжността Началник отдел „Градоустройство, АГД и ЕД”, дирекция „АГД и ТСУ” при Община Плевен

2125

ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.     О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С   за длъжността Началник отдел „Градоустройство, АГД и ЕД”, дирекция …