Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

358

1. Със заповед № ОХ-582/24.06.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 77 (седемдесет и седем) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

182

1. Със заповед № ОХ- 564/19.06.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България  са обявени 30 офицерски длъжности за лекари във Военномедицинска академия, за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили…

Обява за прием на документи за асистенти

603

ОБЩИНА ПЛЕВЕН На основание чл. 26 ал.1 от Закона за личната помощ и чл.6 ал.3 от Наредба РД-07-7от 28 юни 2019г. за включване в механизма лична помощ ОБЯВЯВА Прием на документи за АСИСТЕНТИ Необходими документи: 1. Заявление (Приложение…

Конкурс за заемане на две длъжности „Директор“ на два Комплекса за социални услуги

1013

О Б Щ И Н А  П Л Е В Е Н На основание чл. 90, ал.2 и чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и Заповед № РД 10 – 859/24.06.2019 г. на Кмета на Община Плевен ОБЯВЯВА: Конкурс за заемане на две длъжности  „Директор“ на два Комплекса за…