Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

506

1. Със заповед № ОХ-910/09.11.2018г. на Министъра на отбраната на Р България са обявявени 5 (пет) вакантни длъжности за офицери, 3 (три) за сержанти и 2 (две) за войници, във военни формирования (в. ф.) от състава на Военновъздушните сили,…

ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Централно военно окръжие

660

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Централно военно окръжие на лица, изпълнявали военна служба  (кадрова военна служба)   1. Със заповед № ОХ-865/23.10.2018 г. на Министъра на отбраната на РБ са…

ОБЯВА за вакантни длъжности за медицински специалисти в детски градини и училищни здравни кабинети

1087

ОБЯВА за вакантни длъжности за медицински специалисти в детски градини и училищни здравни кабинети   Община Плевен обявява  вакантни длъжности за медицински специалисти в :           І.  Яслени групи ДГ…