Вакантни длъжности

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПОЧАСОВИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНО УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН"

801

  ОБЩИНА ПЛЕВЕН О Б Я В А            Във връзка с изпълнението на дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен”, финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.040-0064-C01 на…

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН"

815

     ОБЩИНА ПЛЕВЕН О Б Я В А ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ         Във връзка с изпълнението на дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен”,…

Обява за провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на ВС на БА

525

1. Със заповед № ОХ-389/21.05.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 171 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв чрез…