Вакантни длъжности

ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в яслена група на детска градина

649

ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в яслена група на детска градина   Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалист в яслена група на ДГ „Зорница” - ж.к. „Сторгозия” гр.…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

641

1. Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-909/09.11.2018 г. са обявени длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина,…

ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

451

1. Със заповед № ОХ943/22.11.2018г. на Министъра на отбраната на Р България са обявявени  1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование (в. ф.) 24350 – Кочово и 1 (една) за офицерски кандидат във в. ф. 22060 – Велико…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

506

1. Със заповед № ОХ-910/09.11.2018г. на Министъра на отбраната на Р България са обявявени 5 (пет) вакантни длъжности за офицери, 3 (три) за сержанти и 2 (две) за войници, във военни формирования (в. ф.) от състава на Военновъздушните сили,…