Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

219

1. Със заповед № ОХ-655/17.07.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

170

1. Със заповед № ОХ-679/25.07.2019г. на Министъра на отбраната на РБ е обявявена вакантна длъжност за военнослужещ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба),…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

181

1. Със заповед № ОХ-682/25.07.2019г. на Министъра на отбраната на РБ са обявявени 3 (три) вакантни длъжности за офицери, 5 (пет) вакантни длъжности за сержанти и 10 (десет) вакантни длъжности за войници в НВУ „В. Левски“, които следва…

ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в яслена група на детска градина

284

ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в яслена група на детска градина                  Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалист в яслена група на ДГ „Първи юни”…