Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

722

1. Със заповед ОХ-411/01.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 190 (сто и деветдесет) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица,…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

577

1. Със заповед № ОХ-491 от 29.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,…

ОБЯВА за вакантни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети на детски градини

851

ОБЯВА за вакантни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети на детски градини             Община Плевен обявява свободни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети на: ДГ „Калина”-…