Вакантни длъжности

Конкурс за заемане на длъжността “Директор” на Седмична детска градина „Теменуга”, с групи деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, Плевен

865

О Б Я В А Община Плевен, Област Плевен, площад Възраждане №2 На основание чл.44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 90, ал.2 и чл.91 , ал.1 от Кодекса на труда във връзка…

Подбор на кандидати за съдебни заседатели - Окръжен съд – Плевен

945

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН5800 гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 2; www.pleven.bgПредседател – Тел.:064801 108; факс:064 8248 93E-mail: obs@pleven.bgНа основание решение №1203от28. 08.2014 г. на Общински съвет – Плевен и във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната…

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛЕВЕН

842

О Б Я В А Община Плевен, Област Плевен, площад Възраждане №2 на основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и във връзка с чл.9, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство ОБЯВЯВА…

ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 29.10.2014

774

КОНКУPС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕИ” - ПЛЕВЕН

945

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВА Община Плевен, Област Плевен, пл. “Възраждане” №2 На основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и във връзка с чл.9 ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство…

За длъжността Старши експерт в отдел „Административно обслужване”, дирекция „Административно обслужване и международно сътрудничество” при Община Плевен

903

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.   О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С За длъжността Старши експерт в отдел „Административно обслужване”,…

КОНКУРС за длъжността Главен експерт в отдел „Строителство и техническа инфраструктура”, дирекция „СТИКР” при Община Плевен

851

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.     О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С     І. ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността Главен експерт в…

КОНКУРС за длъжността Главен експерт в отдел „Строителство и техническа инфраструктура”, дирекция „СТИКР”, при Община Плевен

829

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.     О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С     І. ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността Главен експерт в…

ОБЯВЯВА КОНКУPС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР”

851

ОБЩИНА ПЛЕВЕН О Б Я В А Община Плевен, Област Плевен, пл. “Възраждане” №2 На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 8, ал. 5 от Закона…

Директор на Дневен център за възрастни с увреждания

903

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 2 Във връзка със Заповед № РД-10-201 от 18.02.2014 г. на Кмета на Община Плевен и На основание чл. 91 от Кодекса на труда и чл.44 ал.2 във връзка с чл.44 ал. 1 т. 1 от Закона за местното…

Директор на Център за настаняване от семеен тип

891

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 2 Във връзка със Заповед № РД-10-200 от 18.02.2014 г. на Кмета на Община Плевен и На основание чл. 91 от Кодекса на труда и чл.44 ал.2 във връзка с чл.44 ал. 1 т. 1 от Закона за местното…

Конкурс за Директор на дирекция „Строителство, техническа инфраструктура, кадастър и регулация”

887

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.     О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С     ЗА ДЛЪЖНОСТТА Директор на дирекция  „Строителство,…