Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

170

1.  Със заповед № ОХ-762/16.08.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявявени 198 (сто деветдесет и осем) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

202

1.  Със заповед № ОХ-763/16.08.2019 г. на Mинистъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 11 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища…

ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в училищни здравни кабинети

311

ОБЯВА за вакантна длъжност  за медицински специалист в училищни здравни кабинети   Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалист в здравни кабинети на СУ „Христо Смирненски” и ПГ по механоелектротехника…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

185

  1. Със заповед № ОХ-748/15.08.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България е обявявена свободна офицерска длъжност „доцент“ (с код на длъжността 1527 9006 кп5 (за военно звание „полковник“), 1427 9006 кп5 (за военно…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

202

1. Със заповед № ОХ-695/30.07.2019 г. на Mинистъра на отбраната на Република България са обявени 9 (девет) вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски”, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане…