Вакантни длъжности

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Централно военно окръжие на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

374

1. Със заповед № ОХ-145/11.02.2019г. на Министъра на отбраната на РБ са обявявени 4 (четири) вакантни длъжности за офицери в Централно военно окръжие (ЦВО), които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна…

ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на детска градина

440

    Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на ДГ „Синчец” – бул. „Г. Кочев” № 73 гр. Плевен, считано  от 25.02.2019г.     Изисквания за заемане на длъжността:…

Обява за провеждане на специална военна подготовка през 2019 г.

312

1. Български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г. могат да преминат курс, организиран от Министерство…

ОБЯВА за провеждане на начална военна подготовка през 2019 г.

368

1. Български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка могат да преминат курс, организиран…