Вакантни длъжности

ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на детска градина

416

  Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на ДГ „Незабравка” – ул. „Оряхово” № 6 гр. Плевен     Изисквания за заемане на длъжността:   1. Образователно-квалификационна…

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба

337

1. Със заповед № ОХ-182/19.02.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс на български граждани освободени от военна…

Конкурс за заемане длъжността „Директор” на детска ясла

1455

  О Б Щ И Н А  П Л Е В Е Н На основание чл. 90, ал.2 и чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и Заповед № 164/19.02.2019 г. на Кмета на Община Плевен   ОБЯВЯВА:    Конкурс за заемане длъжността „Директор” на детска ясла – 3 работни…

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

411

1. Със заповед № ОХ-176/15.02.2019г. на Министъра на отбраната на РБ са обявявени 185 (сто осемдесет и пет) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

280

1. Със заповед № ОХ-166/15.02.2019г. на Министъра на отбраната на РБ е обявявена вакантна длъжност за офицер във военно формирование 26480 - София, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба),…