Вакантни длъжности

Допълнителен прием във ВВВУ „Георги Бенковски“

447

ВВВУ „Георги Бенковски“ уведомява, че ще проведе допълнителен прием на кандидати за курсанти през учебната 2020/2021 г. по следните специализации:     СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: ВАКАНТНИ МЕСТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЛЕТЕЦ - ПИЛОТ…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

402

1. Със заповед № ОХ-550/16.07.2020 г. на министъра на отбраната на Република България изменена и допълнена с МЗ №№ ОХ-634/11.08.2020 г. и ОХ-680/20.08.2020 г. е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

385

1. Със заповед № ОХ-669/19.08.2020 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС) за приемане на военна служба на…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

342

1. Със заповед № ОХ-632/11.08.2020 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на офицерски длъжности във военно формирование 52750 – София от състава на Стационарната комуникационна и информационна система…