Вакантни длъжности

Обява за вакантна длъжност в детска градина „Трети март”

954

ОБЯВА за вакантна длъжност в детска градина „Трети март”   Община Плевен обявява  вакантна длъжност за медицински специалист в яслена група на детска градина „Трети март” ул. „Сергей Румянцев” № 69.…

Длъжности за служба в доброволния резерв

719

О Б Я В А                           Във връзка с кампанията за набиране на кандидати за служба в доброволния резерв във военни формирования на Съвместно командване…

Конкурс за длъжността „Началник-отдел „Местно икономическо развитие и стопански дейности” при Община Плевен

958

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител   О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С   за длъжността „Началник-отдел „Местно икономическо развитие…