Вакантни длъжности

Oбщина Плевен обявява 1 работно място за социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в Област Плевен

1220

Oбщина Плевен, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015”, финансиран по Договор BG05М9ОР001 - 2.003 – 0001 - С01 от 01.12.2015г. между МТСП и АСП, на основание…

Община Плевен обявява вакантни длъжности за медицински специалисти в яслени групи на детски градини

1231

ОБЯВА   Община Плевен обявява вакантни длъжности за медицински специалисти в яслени групи на детски градини, както следва : ДГ „Славейче”  ж.к. „Сторгозия”гр. Плевен – 1 бр. ДГ „Зорница” ж.к. „Сторгозия”…

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ За Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен

1188

1.Социален работник /за работа с родители и семейства с деца до 3 годишна възраст/  – 1 /една/ позиция – пълно работно време 2.Социален работник /за работа с родители и семейства с деца от 3 до 7 годишна възраст/ – 1 /една/…