Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

328

1. Със заповед на командира на Военновъздушните сили № РД-142/24.02.2022 г., са обявени 169 (сто и шестдесет и девет) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

259

1. Със заповед № РД-118/24.02.2022 г. на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, както…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

244

1. Със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-58/21.02.2022 г., е разкрита процедура за обявяване на 177 (сто седемдесет и седем) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили,…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

281

1. Със заповед № 3РД - 198/18.02.2022 г.  на командира на Съвместното командване на специалните операции, са обявени 66 /шестдесет и шест/ вакантни длъжности, във военните формирования от Съвместното командване на специалните…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

264

1. Със заповед № 3РД - 179/17.02.2022 г.  на командира на а Съвместното командване на силите, са обявени 30 (тридесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

256

1. Със заповед № ОХ-150/16.02.2022 г. на министъра на отбраната са обявени 8 (осем) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

236

1. Със заповед № ОХ-147/16.02.2022 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба), както следва:…