Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

255

1. Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-876/14.07.2022 г., са обявени 31 (тридесет и една) вакантни длъжности за войници във формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

312

1. Със заповед № ОХ - 659/11.07.2022 г.  на Министъра на отбраната, е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 34630 - Божурище, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

342

1. Със заповед № 3РД-847/04.07.2022г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 265 (двеста шестдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

406

1. Със заповед 3РД – 530/14.06.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 20 /двадесет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански,…

ОБЯВА за срочна служба в доброволния резерв на български граждани

454

1. Със заповед № ОХ-571/14.06.2022г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 150 длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв/ДР/ на български граждани, както следва: 1.1. НВУ „Васил…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

299

1. Със заповед на командира на съвместното командване на силите № 3РД - 409/03.06.2022 г., са обявени 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности за войници във формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС) за приемане…