Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

155

1. Със заповед № ОХ-770/20.08.2019г. на Министъра на отбраната на РБ е обявявена вакантна длъжност за сержант в Националната гвардейска част/НГЧ/, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба),…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

145

1.  Със заповед № ОХ-763/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 11 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

151

1.  Със заповед № ОХ-762/16.08.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявявени 198 (сто деветдесет и осем) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба…