Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

453

1. Със заповед № ОХ-1105/11.12.2019 г. на министъра на отбраната са обявени 24 (двадесет и четири) вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански…

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба

538

1. Със заповед № ОХ-1035/15.11.2019г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс на български граждани освободени от военна…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

341

1. Със заповед № ОХ – 999/05.11.2019 г. на министъра на отбраната е обявявена  вакантна длъжност за офицер в Централно военно окръжие, която следва да се заеме от лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната…