Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

283

1. Със заповед № ОХ-495/09.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност  във в.ф. 26260-Сливен, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба, както следва: № Наименование…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

372

1. Със заповед № ОХ-350/23.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 20 (двадесет) вакантни длъжности за матроси във Военноморските сили, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни…

ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в яслена група на детска градина

483

Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалисти в яслена група на ДГ „Звънче”, ул. „Цв. Аврамов” №1 гр. Плевен.   Изисквания за заемане на длъжността:    1.Образователно-квалификационна…

ОБЯВА ЗА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани

527

1. Със заповед № ОХ-308/15.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 8 вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв в Централно военно окръжие (ЦВО) , както следва: 1.1. за в. ф. 56060-София…

ОБЯВА ЗА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани

355

1. Със заповед № ОХ-308/15.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 148 вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв във военни формирования от Военноморските сили, както следва: 1.1.…