Вакантни длъжности

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба

299

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)   1. Със заповед ОХ-727/29.08.2018 г. на министъра на отбраната на Република…

ОБЯВА за вакантни длъжности за медицински специалисти в детски градини и училищни здравни кабинети

945

ОБЯВА за вакантни длъжности за медицински специалисти в детски градини и училищни здравни кабинети   Община Плевен обявява вакантни длъжности за медицински специалисти в :              І. Яслени групи ДГ…