Вакантни длъжности

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба

319

1. Със заповед № ОХ-182/19.02.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс на български граждани освободени от военна…

Конкурс за заемане длъжността „Директор” на детска ясла

1395

  О Б Щ И Н А  П Л Е В Е Н На основание чл. 90, ал.2 и чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и Заповед № 164/19.02.2019 г. на Кмета на Община Плевен   ОБЯВЯВА:    Конкурс за заемане длъжността „Директор” на детска ясла – 3 работни…

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

386

1. Със заповед № ОХ-176/15.02.2019г. на Министъра на отбраната на РБ са обявявени 185 (сто осемдесет и пет) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

257

1. Със заповед № ОХ-166/15.02.2019г. на Министъра на отбраната на РБ е обявявена вакантна длъжност за офицер във военно формирование 26480 - София, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба),…

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Централно военно окръжие на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

352

1. Със заповед № ОХ-145/11.02.2019г. на Министъра на отбраната на РБ са обявявени 4 (четири) вакантни длъжности за офицери в Централно военно окръжие (ЦВО), които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна…