Вакантни длъжности

ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в здравни кабинети на училища и детска градина

815

ОБЯВА за вакантна длъжност  за медицински специалист в здравни кабинети на училища и детска градина   Община Плевен обявява три свободни длъжности за медицински специалисти в следните здравени кабинети: 1. ПГПЧЕ VІІІ-ХІІ…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

454

1. Със заповед № ОХ-851/16.10.2020 г. на министъра на отбраната са обявявени 9 (девет) вакантни длъжности във Военноморските сили, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) както следва:…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

481

1. Със заповед № ОХ-868/21.10.2020 г. на министъра на отбраната са обявявени вакантни длъжности в Сухопътните войски, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) както следва:   1.1. за…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

370

1. Със заповед № ОХ-825/09.10.2020 г. на министъра на отбраната е обявявена 1 (една) вакантна длъжност за сержант във ВВВУ „Георги Бенковски“, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба),…