Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

461

1. Със заповед № ОХ–86/28.01.2020 г. на министъра на отбраната са обявявени 165 (сто шестдесет и пет) вакантни длъжности в  Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища…