Вакантни длъжности

Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

587

     О Б Щ И Н А  П Л Е В Е Н         На основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед № РД 10-25/09.01.2020 г.  на Кмета на Община Плевен   ОБЯВЯВА:         Конкурс за заемане на длъжността…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

373

1. Със заповед № ОХ-1105/11.12.2019 г. на министъра на отбраната са обявени 24 (двадесет и четири) вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански…