Вакантни длъжности

ОБЯВА за вакантни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети на детски градини

639

ОБЯВА за вакантни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети на детски градини             Община Плевен обявява свободни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети на: ДГ „Калина”-…