Вакантни длъжности

Обява за провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на ВС на БА

265

1. Със заповед № ОХ – 309/27.03.2019 г. на министъра на отбраната са обявявени 222 (двеста двадесет и две) вакантни длъжности във военни формирования, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на служба в…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

303

1. Със заповед № ОХ – 308/27.03.2019 г. на Mинистъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на 26 войнишки длъжности във формирования от Стационарната комуникационна и информационна система /Стационарна КИС/ за приемане…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

218

1. Със заповед № ОХ-307/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 42 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА

179

1. Български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат Начална военна подготовка могат да преминат курс, организиран…

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

267

1. Със заповед № ОХ-253/11.03.2019г. на Министъра на отбраната на РБ са обявявени 100 (сто) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна…

ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на детска градина

395

  Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на ДГ „Незабравка” – ул. „Оряхово” № 6 гр. Плевен     Изисквания за заемане на длъжността:   1. Образователно-квалификационна…