Вакантни длъжности

Допълнителен прием в НВУ „Васил Левски” за учебната 2021/2022 г.

313

НВУ „Васил Левски” обявява допълнителен прием за попълване на незаетите места за обучение на курсанти за учебната 2021/2022 г. Кандидатите за всички военни специализации полагат: 1. Общообразователен тест; 2. Писмен тест…