Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

326

1. Със заповед 3РД – 530/14.06.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 20 /двадесет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански,…

ОБЯВА за срочна служба в доброволния резерв на български граждани

346

1. Със заповед № ОХ-571/14.06.2022г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 150 длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв/ДР/ на български граждани, както следва: 1.1. НВУ „Васил…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

224

1. Със заповед на командира на съвместното командване на силите № 3РД - 409/03.06.2022 г., са обявени 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности за войници във формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС) за приемане…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

226

1. Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-713/27.05.2022 г., са обявени 2 (две) вакантни длъжности за войници във формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

347

1. Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-547/08.04.2022 г., са обявени 13 (тринадесет) вакантни длъжности за войници във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на…

ОБЯВА ЗА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани

428

1. Със заповед № ОХ-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 127 вакантни длъжности във военни формирования, определени за приемане на служба в доброволния резерв чрез провеждане на конкурс, както…