Вакантни длъжности

ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалисти в детски градини на територията на община Плевeн

606

         Община Плевен обявява свободни длъжности за медицински специалисти в: 1.здравен кабинет в ДГ „Щастливо детство”, филиал „Приказен свят”– 1бр. 2.здравен кабинет в ДГ “Слънце” -1бр. 3.здравен…

ОБЯВА за срочна служба в доброволния резерв на български граждани

471

1. Със заповед № ОХ-857/27.09.2021г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 150 длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв/ДР/ на български граждани, както следва: 1.1. НВУ „Васил…