Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

331

1. Със заповед № ОХ – 809/03.09.2019 г. на Министъра на отбраната е обявявена вакантна длъжност за сержант във военно формирование 22980 – София от състава на Съвместното командване на силите, която следва да се заеме от лице,…

ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в яслена група на детска градина

450

         Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалист в яслена група на ДГ „Трети март” – ул. „Сергей Румянцев” № 69 гр. Плевен        Изисквания за заемане на длъжността:…

ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на детска градина

418

       Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на ДГ „Калина”. Изисквания за заемане на длъжността:         1. Образователно-квалификационна степен „бакалавър”…