Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

321

1. Със заповед № ОХ-1182/20.12.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс за приемане на 6 (шест) оркестранти в представителните духови оркестри(ПДO),…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

338

1. Със заповед № ОХ-1160/14.12.2022 г. на министъра на отбраната на Република България и заповед № РД-36/11.01.2023 г. на началника на Военно-географска служба е разкрита процедура по обявяване на вакантни длъжности за офицери във Военно-географска…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

384

1. Със заповед № 1494/12.12.2022г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 260 (двеста и шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

336

1. Със заповед № ОХ-1192/23.12.2022 г. на министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

417

1. Със заповед 3РД - 993/12.12.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 30 /тридесет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански,…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

305

1. Със заповед № ОХ-1157/14.12.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за сержант, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба), във военно…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

440

1. Със заповед № 3РД-1591/30.11.2022г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 225 (двеста двадесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования…