Вакантни длъжности

Обява за провеждане на конкурс за офицер във Военногеографската служба за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната или в чужбина

99

О Б Я В А за провеждане на конкурс за офицер във Военногеографската служба за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната или в чужбина 1. Със Заповед № ОХ-543/05.06.2017 г. на Министъра на отбраната на…

Процедура за обявяване на 43 войнишки длъжности за приемане на военна служба

303

ОБЯВА 1. Със Заповед № ОХ-320/03.04.2017г. на Министъра на отбраната на Република България, изменена със Заповед № ОХ – 388/21.04.2017г. на Министъра на отбраната на Република България, e разкрита процедура за обявяване на 43 войнишки…

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Директор на Дневен център за възрастни с увреждания” - 1 място

569

ОБЯВА   Във връзка със Заповед № РД-10-810 от 16.05.2017 г. на Кмета на Община Плевен и на основание чл. 91 от Кодекса на труда ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА    „Директор на  Дневен център за възрастни с увреждания” …