Вакантни длъжности

Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

1126

  Община Плевен стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги   Община Плевен в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“,…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

519

1. Със заповед № ОХ-188/10.03.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 195 (сто деветдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

246

1. Със заповед № ОХ-194/10.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност  във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба, както следва:…