Вакантни длъжности

Обява за вакантни длъжности в здравни кабинети, детски градини, училища и ясли

2166

О Б Я В А Община Плевен обявява следните вакантни длъжности в здравни кабинети, в детски градини, обединени детски заведения, училища и яслени групи в обединени детски заведения: № Наименование на детското/учебно заведение…

Прием на документи за длъжностите „гвардеец” и „шофьор”

2046

О Б Я В АВъв връзка с кампанията за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина в Националната гвардейска част, Офисът за водене на военен отчет в ОбщинаПлевен…

ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ЛЕКТОР ПЕДИАТЪР

1902

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ЛЕКТОР ПЕДИАТЪР Описаниена ангажиментите: Във връзка сизпълнение на Дейност 3 „Повишаване на ангажираността и осведомеността на родителите, общността, други заинтересовани…

ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯ ЛОГОПЕД

2020

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯ ЛОГОПЕД Описание на позицията: Във връзка сизпълнение на проектните дейности по проектBG06 - 233„Подпомагане подготовкатаза училище на деца в уязвимо положение…

За избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен

2029

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен, при следните условия: Минимални изисквания: - висше образование – степен бакалавър…

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ за следните позиции:

1937

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ за следните позиции: МЕДИАТОР – в услугата „Здравна консултация за деца“ МЕДИАТОР – в услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК – в услугите…

ОБЯВЯВА КОНКУРС - За длъжността Младши експерт в отдел „Обществени поръчки, концесии и приватизация” при Община Плевен

2087

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител     ОБЯВЯВА КОНКУРС   За длъжността Младши експерт в отдел „Обществени поръчки, концесии и приватизация”…