Вакантни длъжности

ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ЛЕКТОР ПЕДИАТЪР

1846

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ЛЕКТОР ПЕДИАТЪР Описаниена ангажиментите: Във връзка сизпълнение на Дейност 3 „Повишаване на ангажираността и осведомеността на родителите, общността, други заинтересовани…

ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯ ЛОГОПЕД

1959

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯ ЛОГОПЕД Описание на позицията: Във връзка сизпълнение на проектните дейности по проектBG06 - 233„Подпомагане подготовкатаза училище на деца в уязвимо положение…

За избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен

1969

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен, при следните условия: Минимални изисквания: - висше образование – степен бакалавър…

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ за следните позиции:

1873

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ за следните позиции: МЕДИАТОР – в услугата „Здравна консултация за деца“ МЕДИАТОР – в услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК – в услугите…

ОБЯВЯВА КОНКУРС - За длъжността Младши експерт в отдел „Обществени поръчки, концесии и приватизация” при Община Плевен

2034

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител     ОБЯВЯВА КОНКУРС   За длъжността Младши експерт в отдел „Обществени поръчки, концесии и приватизация”…

ОБЯВЯВА КОНКУРС - За длъжността Главен експерт в отдел „Обществени поръчки, концесии и приватизация” при Община Плевен

1876

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител     ОБЯВЯВА КОНКУРС   За длъжността Главен експерт в отдел „Обществени поръчки, концесии и приватизация”…