Вакантни длъжности

Конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел „Правно и нормативно обслужване” при Община Плевен

1837

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел „Правно и нормативно обслужване”…

Конкурс за длъжността „Старши експерт” в отдел „Административно обслужване”,дирекция „Административно обслужване” при Община Плевен

1791

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ” № 2 на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С   За длъжността „Старши експерт” в отдел „Административно обслужване”,…

Обявяване на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия

1822

О Б Я В А Във връзка с Обявяване на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия, Офисът за водене военен отчет в Община Плевен информира, че ще приема документи на лица, завършили граждански висши училища…

Прием за курсанти и студенти в НВУ”Васил Левски” гр.В.Търново за учебната 2016/2017 г.

1802

О Б Я В А Офисът за водене военен отчет в Община Плевен информира, че НВУ”Васил Левски” гр.В.Търново, обявява прием за курсанти и студенти за учебната 2016/2017 г. Подробна инфрмация ще намерите в приложените по долу файлове…

Курсове за начална военна подготовка - гр. Плевен

2213

О Б Я В А Във връзка с кампанията за набиране на кандидати за обучение в курсове за начална военна подготовка, през 2016 година във военно формирование 22160-Плевен Офисът за водене на военен отчет в Община Плевен информира,…

Процедура за набиране и подбор на персонал за "Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

1811

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОРНА ПЕРСОНАЛ ЗА Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда Във връзка с изпълнението напроект „Разкриване на Център…

Конкурс за танцьори, певици и оркестрант

1798

СЕВЕРНЯШКИ АНСАМБЪЛ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ „ИВАН ВЪЛЕВ” ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА  ТАНЦЬОРИ – МЪЖЕ И ЖЕНИ, ПЕВИЦИ  И ОРКЕСТРАНТ - ГАЙДА         ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  / заявление за явяване…

Конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел „Обществени поръчки, концесии и приватизация” при Община Плевен

2273

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС   за длъжността „Главен експерт” в отдел „Обществени поръчки, концесии и…

Конкурс за възлагане на управлението на “Диагностично-консултативен Център ІII – Плевен” ЕООД

1892

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н   На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 3, чл. 5, чл. 6 и чл. 11 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на Министъра на здравеопазването за условията и реда за провеждане на…

Конкурс за длъжността „Главен художествен ръководител” на „Северняшки ансамбъл за народни песни и танци – Иван Вълев” - гр.Плевен

1892

ЗАПОВЕД № 36 гр. Плевен, 28.01.2016 г.     На основание на чл. 90, ал. 1 и ал.2  от КТ, утвърдено длъжностно разписание на „Северняшки ансамбъл за народни песни и танци – Иван Вълев” - Плевен,             …