Вакантни длъжности

Общински хор „Гена Димитрова” – гр.Плевен обявява прослушване за заемане на половин щатно място за длъжността „Артист – хорист” – мецосопран.

1941

Обява за провеждане на прослушване   Общински хор „Гена Димитрова” – гр.Плевен обявява прослушване за заемане на половин щатно място за длъжността „Артист – хорист” – мецосопран. Прослушването ще се проведе на 10.09.2012…

социални работници по проект „И аз имам семейство”

1984

ОБ Я В Л Е Н И Е Oбщина Плевен, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова…

Конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център

1941

ОБЩИНА ПЛЕВЕНОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен, при следните условия:Минимални изисквания:- висше образование – степен бакалавър-…

Конкурс за избор на експерт „Логистика и информация” в Областен информационен център

2029

ОБЩИНА ПЛЕВЕНОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на експерт „Логистика и информация” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен, при следните условия:Минимални изисквания:- висше образование – степен бакалавър- професионален…

Конкурс за избор на експерт „Комуникация и информация” в Областен информационен център

1923

ОБЩИНА ПЛЕВЕНОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на експерт „Комуникация и информация” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен, при следните условия:Минимални изисквания:- висше образование – степен бакалавър- професионален…

Конкурс за избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен

1920

ОБЩИНА ПЛЕВЕНОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен, при следните условия: Минимални изисквания:- висше образование – степен магистър- професионален опит – минимум 1 година…