Вакантни длъжности

Обява за вакантна длъжност в детска градина „Трети март”

2314

ОБЯВА за вакантна длъжност в детска градина „Трети март”   Община Плевен обявява  вакантна длъжност за медицински специалист в яслена група на детска градина „Трети март” ул. „Сергей Румянцев” № 69.…

Длъжности за служба в доброволния резерв

2092

О Б Я В А                           Във връзка с кампанията за набиране на кандидати за служба в доброволния резерв във военни формирования на Съвместно командване…

Конкурс за длъжността „Началник-отдел „Местно икономическо развитие и стопански дейности” при Община Плевен

2260

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител   О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С   за длъжността „Началник-отдел „Местно икономическо развитие…

Конкурс за длъжността „Началник-сектор „Информационно обслужване и технологии” при Община Плевен

2411

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител   О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С   за длъжността „Началник-сектор „Информационно обслужване…

Длъжности за служба в доброволния резерв

2924

О Б Я В А                           Във връзка с кампанията за набиране на кандидати за служба в доброволния резерв във военни формирования на Съвместно командване…

Конкурс за длъжността „Началник-сектор „Информационно обслужване и технологии”” при Община Плевен

2072

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител   О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С за длъжността „Началник-сектор „Информационно обслужване и технологии””…