Вакантни длъжности

Обява за вакантни длъжности в здравни кабинети, детски градини, училища и ясли

1997

О Б Я В А Община Плевен обявява следните вакантни длъжности в здравни кабинети, в детски градини, обединени детски заведения, училища и яслени групи в обединени детски заведения: № Наименование на детското/учебно заведение…

Прием на документи за длъжностите „гвардеец” и „шофьор”

1881

О Б Я В АВъв връзка с кампанията за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина в Националната гвардейска част, Офисът за водене на военен отчет в ОбщинаПлевен…

ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ЛЕКТОР ПЕДИАТЪР

1756

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ЛЕКТОР ПЕДИАТЪР Описаниена ангажиментите: Във връзка сизпълнение на Дейност 3 „Повишаване на ангажираността и осведомеността на родителите, общността, други заинтересовани…

ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯ ЛОГОПЕД

1866

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯ ЛОГОПЕД Описание на позицията: Във връзка сизпълнение на проектните дейности по проектBG06 - 233„Подпомагане подготовкатаза училище на деца в уязвимо положение…