Вакантни длъжности

Конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център

1654

ОБЩИНА ПЛЕВЕНОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен, при следните условия:Минимални изисквания:- висше образование – степен бакалавър-…

Конкурс за избор на експерт „Логистика и информация” в Областен информационен център

1741

ОБЩИНА ПЛЕВЕНОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на експерт „Логистика и информация” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен, при следните условия:Минимални изисквания:- висше образование – степен бакалавър- професионален…

Конкурс за избор на експерт „Комуникация и информация” в Областен информационен център

1633

ОБЩИНА ПЛЕВЕНОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на експерт „Комуникация и информация” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен, при следните условия:Минимални изисквания:- висше образование – степен бакалавър- професионален…

Конкурс за избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен

1655

ОБЩИНА ПЛЕВЕНОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен, при следните условия: Минимални изисквания:- висше образование – степен магистър- професионален опит – минимум 1 година…