Обявяване на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия

1732

О Б Я В А
Във връзка с Обявяване на конкурс за вакантни длъжности
във Военномедицинска академия,
Офисът за водене военен отчет в Община Плевен
информира, че ще приема документи на лица, завършили граждански
висши училища в страната и чужбина. Срок за приемане – 15.04.2016 г.
Длъжностите са: 40 за офицери
5 за сержанти
Документи на кандидатите ще се приемат в
Офиса за водене на военен отчет в Община Плевен
- стая № 310, ет. 3, пл.”Възраждане” №1
За допълнителна информация - тел. 064/824 147, както и на
сайтовете на Община Плевен и Министерството на отбраната.
Подробна информация:
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НАВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН