Обявява прослушване на кандидати за заемане на едно щатно място за длъжността „Артист-хорист” в Общински хор „Гена Димитрова“

757