ОБЯВА ЗА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани

300

1. Със заповед № ОХ-1070/25.11.2021г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс на български граждани освободени от военна служба, както следва:

1.1. за Сухопътни войски  – 1344 длъжности;

1.2. за Военноморски сили – 18 длъжности;

1.3. за Централно военно окръжие  – 202 длъжности.

2. Срок за подаване  на документи за обявените вакантни длъжности  - 28.10.2022 г.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.