ОБЯВА ЗА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани

333

1. Със заповед № ОХ-308/15.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 8 вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв в Централно военно окръжие (ЦВО) , както следва:

1.1. за в. ф. 56060-София   – 2 длъжности;

1.2. за в. ф. 54390-Кърджали   – 1 длъжност;

1.3. за в. ф. 52440-Ст.Загора   – 1 длъжност;

1.4. за в. ф. 54260-Ловеч   – 1 длъжност;

1.5. за в. ф. 54710-Варна   – 1 длъжност;

1.5. за в. ф. 52920-Търговище   – 1 длъжност;

1.5. за в. ф. 54180-Русе   – 1 длъжност.

2. Срок за подаване  на документи за обявените вакантни длъжности  - 09.07.2021 г.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.