ОБЯВА ЗА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани

223

1. Със заповед № ОХ-308/15.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 148 вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв във военни формирования от Военноморските сили, както следва:

1.1. за в. ф. 22580-Варна   – 6 длъжности;

1.2. за в. ф. 38010- Варна   – 81 длъжности;

1.3. за в. ф. 22480-Бургас   – 47 длъжности;

1.4. за в. ф. 56080- Варна   – 10 длъжности;

1.5. за в. ф. 34580- Бургас   – 4 длъжности.

2. Срок за подаване  на документи за обявените вакантни длъжности  - 09.07.2021 г.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.