ОБЯВА за вакантни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети на детски градини

815

ОБЯВА

за

вакантни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети на детски градини

 

          Община Плевен обявява свободни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети на: ДГ „Калина”- ж.к. „Дружба” гр. Плевен, ДГ „Щастливо детство”- ул. „Гоце Делчев” № 5  гр. Плевен и ДГ „Зорница” – ж.к. „Сторгозия” гр. Плевен.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

           1.Образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „медицинска сестра”.

           2.Компютърна грамотност - Word, Excel, Internet.

 

 Необходими документи:

         1. Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност. В заявлението да е посочен точен адрес, GSM и актуален e-mail на кандидата.

         2. Диплом за исканата образователно-квалификационна степен;

         3. Автобиография;

         4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

 

Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатстват за вакантни длъжности в общинско детско здравеопазване.

Срок за подаване – до 17:00ч. на 27.07.2020 г.  в Центъра за административно обслужване - пл. „Възраждане” № 4, гр. Плевен.