ОБЯВА за вакантни длъжности за медицински специалисти в детски градини и училищни здравни кабинети

1083

ОБЯВА

за

вакантни длъжности за медицински специалисти в детски градини и училищни здравни кабинети

 

Община Плевен обявява  вакантни длъжности за медицински специалисти в :

 

        І.  Яслени групи

  1. ДГ „Еделвайс” ж.к. „Сторгозия” гр. Плевен – 1бр.
  2. ДГ „Гергана” ж.к. „Сторгозия” гр. Плевен, вакантна от 21.11.201 8г. -1 бр.

 

ІІ. Здравни кабинети

  1. ДГ „Първи юни” ж.к. „Сторгозия” гр. Плевен, вакантна от 08.11.2018г – 1 бр.
  2. ДГ „Звънче” ул. „Цветан Аврамов” №1 гр. Плевен– 1бр.
  3. ДГ „Снежанка” ул. „Цар Самуил” №55 гр. Плевен, вакантна от 01.11.2018г. -1 бр.
  4. ДГ „Незабравка” ул. „Оряхово” № 6 гр. Плевен, вакантна от 05.11.2018г.-1 бр.
  5. СОУ „Иван Вазов” ул. „Иван Вазов” № 46 гр. Плевен  – 1 бр. вакантна от 12.11.2018г.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 

     1. Образователно- квалификационна степен „бакалавър” по специалност „медицинска сестра”.

     2. Компютърна грамотност Word, Excel, Internet.

 

  Необходими документи:

 

      1. Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност. В заявлението да е посочен точен адрес, GSM и актуален e-mail на кандидата.

      2. Диплом за исканата образователно-квалификационна степен;

      3. Автобиография;

      4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

 

Кандидатите могат да кандидатстват за повече от една позиция, но с отделни заявления.

 

Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и вакантната длъжност, за която кандидатстват.

 

Срок за подаване – до 17:00ч. на 31.10.2018г.  в Центъра за административно обслужване - пл. „Възраждане” № 4 гр. Плевен.

 

Лицата, чиито документи са одобрени ще бъдат поканени за събеседване.