ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на детска градина

770

Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на ДГ „Първи юни” – ж.к. „Сторгозия” гр. Плевен

 

Изисквания за заемане на длъжността:

     1. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по  специалност „медицинска сестра” или „акушерка”.

     2.Компютърна грамотност Word, Excel, Internet.

  Необходими документи:

     1. Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност. В заявлението да е посочен точен адрес, GSM и актуален e-mail на кандидата.

     2. Диплом за исканата образователно-квалификационна степен;

     3. Автобиография;

     4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

 

     Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатстват за вакантни длъжности в общинско детско здравеопазване.

     Срок за подаване – до 17:00ч. на 23.05.2019 г. в Центъра за административно обслужване - пл. „Възраждане” №4 гр. Плевен.