ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в яслена група на детска градина

404

         Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалист в яслена група на ДГ „Трети март” – ул. „Сергей Румянцев” № 69 гр. Плевен

 

     Изисквания за заемане на длъжността:

     1.Образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „Медицинска сестра” или „Акушерка”.

     2.Компютърна грамотност Word, Excel, Internet.

 

      Необходими документи:

    1. Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност.В заявлението да е посочен точен адрес, GSM и актуален e-mail на кандидата.

    2. Диплом за исканата образователно- квалификационна степен;

    3. Автобиография;

    4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

 

        Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатстват за  вакантни длъжности в общинско детско здравеопазване.

       Срок за подаване – до 17:00ч. на 30.09.2019г. в Центъра за административно обслужване - пл. „Възраждане” № 4 гр. Плевен.