ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в яслена група на детска градина

535

ОБЯВА

за

вакантна длъжност за медицински специалист в яслена група на детска градина

 

Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалист в яслена група на ДГ „Зорница” - ж.к. „Сторгозия” гр. Плевен, считано  от 01.01.2019г.

 

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 

  1.Образователно- квалификационна степен „бакалавър” по специалност "Медицинска сестра" или "Акушерка"

  2. Компютърна грамотност - Word, Excel, Internet.

 

Необходими документи:

 

1. Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност. В заявлението да е посочен точен адрес, GSM и актуален e-mail на кандидата.

2. Диплом за исканата образователно-квалификационна степен;

3. Автобиография;

4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

 

Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатстват за вакантни длъжности в общинско детско здравеопазване.

 

Срок за подаване – до 17:00ч. на 19.12.2018г. в Центъра за административно обслужване - пл. „Възраждане” №4 гр. Плевен.