ОБЯВА за срочна служба в доброволния резерв на български граждани

286

1. Със заповед № ОХ-857/27.09.2021г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 150 длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв/ДР/ на български граждани, както следва:

1.1. НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново  – 120 длъжности;

1.2. Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС“ гр. Шумен – 30 длъжности.

Съгласно заповедта на министъра, службата ще започне от 10 януари 2022 г.

2. Кандидатите за срочна служба в ДР трябва:

  • да имат завършено най-малко основно образование;
  • да не навършват 40 години в годината на кандидатстване;
  • до 22.10.2021 г. да подадат лично писмено заявление до структурата където ще се проведе срочната служба чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.