ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

679

1. Със заповед на командира на Военновъздушните сили № РД-127/22.02.2023 г., са обявени 88 (осемдесет и осем) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от Военновъздушните сили, както следва:

 • За военно формирование 28000-Граф Игнатиево - 13 войнишки длъжности;
 • За военно формирование 32040-Крумово, 14 войнишки длъжности;
 • За военно формирование 36150-Стара Загора, 5  войнишки длъжности;
 • За военно формирование 34420-Костинброд, 10  войнишки длъжности;
 • За военно формирование 34630-Божурище, 5 войнишки длъжности;
 • За военно формирование 32610-Банкя, 10  войнишки длъжности;
 • За военно формирование 54320-Божурище, 7 войнишки длъжности;
 • За военно формирование 24900-София, 5 войнишки длъжности;
 • За военно формирование 26030-Безмер, 11  войнишки длъжности;
 • За военно формирование 26720-Черноморец, 4 войнишки длъжности;
 • За военно формирование 36780-Шабла, 4 войнишки длъжности.

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

 • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
 • до 07.04.2023 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до съответния Командир на военно формирование чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, тел. 0879 911 230, или    https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/vvs-24.02.23.pdf