ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

701

1. Със заповед № ОХ-1182/20.12.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс за приемане на 6 (шест) оркестранти в представителните духови оркестри(ПДO), които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва:

1.1.За ПДО на ВВС вoенно формирование 28000 - Граф Игнатиево, 1 длъжност за оркестрант;

1.1.За ПДО на ВМС военно формирование 52290 - Варна, 1 длъжност за оркестрант;

1.1.За ПДО на НГЧ военно формирование 54800 - София, 4 длъжности за оркестранти.

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 13.02.2023 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до съответния Командир на военно формирование чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен или на тел. 0879 911 230.