ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

712

1. Със заповед № 1494/12.12.2022г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 260 (двеста и шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Командване за логистична поддръжка, както следва:

1.1.За военно формирование 26690 – Павликени, 17 броя войнишки длъжности;

1.2.За военно формирование 22700 – Костенец, 19 броя войнишки длъжности;

1.3.За военно формирование 22780 - Долно Камарци, 16 броя войнишки длъжности;

1.4. За военно формирование 28130 – Стражица, 19 броя войнишки длъжности;

1.5. За военно формирование 42610 – Козарско, 19 броя войнишки длъжности;

1.6. За военно формирование 24480 – Ловеч, 15 броя войнишки длъжности;

1.7. За военно формирование 22680 – Карлово, 28 броя войнишки длъжности;

1.8. За военно формирование 22060 - Велико Търново, 15 броя войнишки длъжности;

1.9. За военно формирование 28930 – Брацигово, 19 броя войнишки длъжности;

1.10. За военно формирование 42700 – Сливен, 13 броя войнишки длъжности;

1.11. За военно формирование 24350 – Кочово, 7 броя войнишки длъжности и

                                                                - Осетеново, 19 броя войнишки длъжности;

1.12. За военно формирование 24540 – Светлен, 19 броя войнишки длъжности;

1.13. За военно формирование 24850 – Змейово, 17 броя войнишки длъжности;

1.14. За военно формирование 22960 - Царева Ливада, 18 броя войнишки длъжности.

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 27.01.2023 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до съответния Командир на военно формирование чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.