ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

682

1. Със заповед № 3РД-1591/30.11.2022г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 225 (двеста двадесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, както следва:

  1. за военно формирование  52750 - София, 20   длъжности за войници;
  2. за гарнизон - Стара Загора, 25   длъжности за войници;
  3. за гарнизон - Ямбол, 55   длъжности за войници;
  4. за военно формирование 52740 – Хасково,  15   длъжности за войници;
  5. за военно формирование 38220 – Плевен, 5   длъжности за войници;
  6. за военно формирование 34750 – Карлово, 80   длъжности за войници;
  7. за военно формирование 28330 – Смолян, 15   длъжности за войници;
  8. за военно формирование 426000 – Мусачево, 10   длъжности за войници.

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 20.01.2023 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до съответния Командир на военно формирование чрез структурите на Централно военно окръжие.

 

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.