ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

651

1. Със заповед № ОХ-1064/07.11.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 1 (една) вакантна длъжност за офицер, 1 (една) вакантна длъжност за сержант и 5 (пет) вакантни длъжности за войници, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, както следва:

  • за военно формирование 28330- Смолян - 1 длъжност за офицер и 2 длъжности за войници;
  • за военно формирование 42800 - Плевен - 1 длъжност за сержант;
  • за военно формирование 22790 - Горна Оряховица - 1 длъжност за войник;
  • за военно формирование 32450 – Мокрен - 2 длъжности за войници.

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 21.11.2022 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до командира на съответното военно формирование чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.