ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

454

1. Със заповед ОХ-989/19.10.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 3 (три) длъжности за сержанти в Съвместното командване на специалните операции (СКСО), както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

БРОЙ

Минимално образование и квалификация

1

Оркестрант II група

младши сержант, сержант, старши сержант

56100 - Пловдив

1

Средно музикално образование  -„Тромпет”

2

Оркестрант III група

младши сержант, сержант, старши сержант

56100 - Пловдив

2

Средно музикално образование - „Тромбон” или „Тромпет“ или „Кларинет“ или „Саксофон“

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 11.11.2022 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до командира на военно формирование 56100 - Пловдив, чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.