ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

625

1. Със заповед № ОХ-836/05.09.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност  във в.ф. 54890 – Казанлък, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба, както следва:

 

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

БРОЙ

Минимално образование и квалификация

Допълнителни изисквания

1

Зам.Командир на взвод за контра мобилност

старши

сержант/

сержант

54890 – Казанлък

1

 

Средно образование

Да притежава

Специалност Сапьор или МВ на верижни инженерни машини

2. Кандидатите за вакантнaтa длъжност трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 20.09.2022 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до командира в.ф. 34750 – Карлово чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.