ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

623

1. Със заповед № ЛС-13130.08.2022 г. на началника на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ е разкрита процедура за обявяване на матроски длъжности във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

  • за военно формирование 52660 - гр. Варна - 3 длъжности за матроси.

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до Командирa на военно формирование 52660 чрез структурите на Централно военно окръжие до 14.10.2022 г.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.