ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

626

1. Със заповед № 3РД - 576/24.08.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС), както следва:

  1. за военно формирование  22980 - София, 2   длъжности за войници;
  2. за военно формирование 52210 - Банкя, 4   длъжности за войници;
  3. за военно формирование 28860 – Горна Малина, 12   длъжности за войници.

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 20.09.2022 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до съответния Командир на военно формирование чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.