ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

714

1. Със заповед № РД-356/15.08.2022 г. на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, както следва:

 

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

БРОЙ

Минимално образование и квалификация

Допълнителни изисквания

1

Г вардеец

Редник 1-ви клас

54 800 - гр. София

52

Средно образование

Ръст 175 – 185 см, БМИ от 20 - 30 %, без белези и татуировки по видимите части на тялото

2

Номер от разчет

Редник 1-ви клас

54 800 - гр. София

1

Средно образование

 

3

Младши охранител

Редник 1-ви клас

54 800 - гр. София

1

Средно образование

 

4

Младши шофьор

Редник 1-ви клас

54 800 - гр. София

6

Средно образование

Валидна

категория за водач на МПС

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 03.10.2022 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до командира на военно формирование 54800 чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.