ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

770

1. Със заповед 3РД - 655/05.08.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 39 /тридесет и девет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции, както следва:

  • за военно формирование 52630 - Пловдив- 8 длъжности за войници;
  • за военно формирование 48650 - Пловдив- 13 длъжности за войници;
  • за военно формирование 56130 - Банкя- 9 длъжности за войници;
  • за военно формирование 56100 – Пловдив- 2 длъжности за войници;
  • за военно формирование 54120 – Пловдив- 1 длъжности за войници;
  • за военно формирование 56130 – Банкя- 6 длъжности за войници.

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 09.09.2022 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до командира на съответното военно формирование, чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.