ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

705

1. Със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-317/20.07.2022 г., е разкрита процедура за обявяване на 108 (сто и осем) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва:

  • за гарнизон  - Варна - 55  длъжности за матроси;
  • за гарнизон  - Бургас -  48 длъжности за матроси;
  • за военно формирование 44320 – Каменар - 2 длъжности за матроси;
  • за военно формирование 22580 – Приселци - 3 длъжности за матроси.

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до съответния Командир на военно формирование чрез структурите на Централно военно окръжие до 07.09.2022 г.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.