ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

689

1. Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-880/15.07.2022 г., e обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина, както следва:

  • Помощник - началник на отделение "Медицинско осигуряване". Място за изпълнение на службата – военно формирование 48960 - София. Необходимо образование- "Магистър" специалност медицина/ветеринарна медицина/ фармация

2. Кандидатите за вакантната длъжност трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 30.09.2022 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до заместник-командира на Командване за логистична поддръжка чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.