ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

233

1. Със заповед № ОХ-1086/26.11.2021 г. на министъра на отбраната сa обявявени 2 (две) вакантни длъжности в служба „Военна полиция“ за офицери, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), както следва:

 

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

БРОЙ

Минимално образование и квалификация

Минимално ниво на достъп до класифицирана

информация

1

„Старши инспектор III степен, оперативен дежурен“ в

сектор „Бойна готовност и оперативно дежурство“ в Регионална служба

„Военна полиция“ – Плевен:

капитан/ майор

Регионална служба „Военна полиция“ –

Плевен

1

Висше – бакалавър

Секретно

2

„Инспектор II степен“ в сектор „Подготовка“ в отдел

„Учебен център“ в център „Логистика и подготовка“

лейтенант/ старши лейтенант/ капитан

Център „Логистика и подготовка“

1

Висше – бакалавър

Секретно

 

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 10.12.2021 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до Директора на служба „Военна полиция”, чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.