ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

94

1. Със заповед № ОХ-1032/15.11.2021 г. на министъра на отбраната e обявенa 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 42800 – Плевен, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба(кадрова военна служба), както следва:

 

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

БРОЙ

Минимално образование и квалификация

Минимално ниво на достъп до класифицирана

информация

1

Заместник-командир на

Самоходна минохвъргачна батарея

Капитан/

Старши

лейтенант/

Лейтенант

 

42800 –

Плевен

1

 

Висше военно училище, ОКС

„Бакалавър“, специалност

„Организация и управление на

военни формирования на тактическо ниво“ със специализация „Полева артилерия”.

Секретно

 

2. Кандидатите за вакантната длъжност трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 26.11.2021 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до командира на военно формирование 42800 – Плевен, чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.