ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

123

1. Със заповед № ОХ-992/01.11.2021 г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за войници във военно формирование 22970 - София, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

БРОЙ

Минимално образование и квалификация

Специфични изисквания за заемане на

длъжността

1

Младши

специалист по

физическа

подготовка и

спорт

 

 

Редник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ви клас

 

22970 - София

1

Средно

- да е състезател в спортна дисциплина „плуване“;

- да е призьор от държавните първенства по съответния вид спорт от последните две първенства, както и медалист или финалист от Световни и Европейски първенства или Олимпийски игри;

- да участва активно в олимпийски игри или световни, европейски или републикански първенства;

- същият задължително трябва да фигурира в състезателните протоколи от последната спортно-състезателна година;

- да е включен в състава на националните отбори за мъже (жени) или младежи (девойки).

2

Младши

специалист по

физическа

подготовка и

спорт

Редник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ви клас

 

22970 - София

1

Средно

- да е състезател в спортна дисциплина -

„биатлон“;

- да е призьор от държавните първенства по съответния вид спорт от последните две първенства, както и медалист или финалист от Световни и Европейски първенства или Олимпийски игри;

- да участва активно в олимпийски игри или световни, европейски или републикански първенства;

- същият задължително трябва да фигурира в състезателните протоколи от последната спортно-състезателна година;

- да е включен в състава на националните отбори за мъже (жени) или младежи (девойки).

 

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 12.11.2021 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до командира на военно формирование 22970 – София чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.